Mücadele etmek genlerimizde var: Zeynep Özcan

Kadın olmak demek, erkek egemen bir toplumda sadece ait olduğumuz cinsiyet sebebiyle engellere maruz kalmak demek… Kadın olmak demek,  korku, endişe ve baskı altında varoluş mücadelesi sürdürmek demek. Kadın olmak aynı zamanda bizi hapsetmek istedikleri daracık dünyada yeni bir gökyüzü bulmaya çalışmak demek… Tıpkı Virginia Woolf’un söylediği gibi “Hayat, sürekli bir mücadeleydi. Hayat, çok büyük bir güç ve cesaret gerektiriyordu. Belki de hepsinden önemlisi, biz insanlar yanılmaya meyilli varlıklar olduğumuz için, insanın kendisine ...

Read More